Online coaching

Coachgesprekken met elkaar op dezelfde plaats en tijd zijn soms niet mogelijk. Door bijvoorbeeld knellende werkroosters, te grote (reis)afstand, een fysieke beperking of vanwege door de samenleving rondwarende virussen. In die gevallen kan online coaching een alternatief bieden.

 

Maar online coaching is meer dan dat. Juist door het lostrekken van de gebondenheid aan tijd en plaats ontstaat er ruimte voor iets anders dat met face-to-face gesprekken niet bereikt kan worden. Zo kunnen online contacten met een hogere frequentie worden gehouden waardoor nieuw gedrag makkelijker kan worden ingetraind. Verder biedt online coaching bij uitstek de gelegenheid om gebruik te maken van schrijfoefeningen waarvan is bewezen dat het ons brein op een andere manier aanzet tot reflecteren. Juist voor hen die bedenktijd nodig hebben om tot een antwoord te komen kan online coaching voordelen bieden.

 

Een standaard online coachtraject bestaat niet, dus in overleg stellen we een traject samen van face-to-face-gesprekken, online videogesprekken, emailcontact en telefoongesprekken om zo goed mogelijk aan je coachvraag te voldoen.

 

Meer weten? Bel of mail me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Opdrachtgevers