Formatief evalueren

Bron: SLO

Formatief evalueren als aanvulling op het werken met cijfers kan het leerrendement van je onderwijs flink vergroten. Uit onderzoek (Hattie&Timperley, 2007) blijkt dat leerlingen ongeveer tweemaal zoveel leren als ze antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

  • Waar ga ik heen?
  • Waar sta ik nu?
  • Wat is mijn volgende stap?

Leraargedrag dat erop is gericht de leerlingen in staat te stellen deze vragen te beantwoorden, komt het leerproces ten goede.

 

Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om deze theoretische inzichten effectief toe te passen. Het gebruik van leerdoelen blijft beperkt tot de start van de les, leerlingen tonen zich tijdens zelfstandig werken lang niet altijd gemotiveerd en onder tijdsdruk vervalt regelmatig het checken of de stof is overgekomen.

 

Omdat formatieve feedback maatwerk betekent, bestaat deze training uit 2-6 dagdelen. Afhankelijk van jouw leerbehoefte of die van je team gaan we in op wat formatief evalueren inhoudt, het gebruik van taal gericht op leren, het formuleren en inzetten van leerdoelen, evaluerende werkvormen of het stellen van de juiste vragen. Maar vooral gaan we na hoe jij het in jouw onderwijs kan inzetten. Kleine stappen kunnen hierin al een groot verschil maken. Hierbij verkennen we ook manieren om met de hindernissen om te gaan, die bij een verandering in je onderwijs onvermijdelijk op je pad komen.

 

Geschikt voor zowel docenten als schoolleiders.

 

Meer weten? Bel of mail me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.